BUZZ Marketing oraz działania

Search Engine Optimization (SEO)

Oferujemy wsparcie działań producentów materiałów budowlanych w zakresie budowania wizerunku w Internecie,obsługi związanej z informacją techniczną udzielaną na forach internetowych oraz zagadnieniami "pozycjonowania" w wyszukiwarkach internetowych informacji o oferowanych rozwiązaniach technicznych.

Zobacz więcej

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne zarządzanie w obszarze informacji produktowej i procesów komunikacji.

Z uwagi na niezwykle szybki rozwój nowych technologii informacyjnych bardzo szybko zmienił się również sposób pozyskiwania informacji przez inwestorów indywidualnych oraz specjalistów branżowych (projektanci, wykonawcy). Już od kilku lat Internet stał się najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji. Zmienia się jednak sposób poszukiwania informacji w Internecie. Z badań wynika, że miejsca poszukiwania informacji kształtują się w sposób następujący:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wspierać producentów materiałów budowlanych w działaniach informacyjno-sprzedażowych, oferujemy usługi związane z wspieraniem producentów materiałów budowlanych w następujących obszarach:

 

1. Doradztwo techniczne na forach internetowych.

W tym zakresie specjalizujemy się w doradztwie związanym z prawidłowym budowaniem w zakresie parametrów związanych zapotrzebowaniem na energie w budynkach. W szczególności zajmujemy się tematyką prawidłowej konstrukcji skorupy budynku np. dobór odpowiedniej grubości materiałów izolacyjnych, rozwiązania mające na celu unikniecie mostków termicznych, unikanie wykraplania i kumulacji wilgoci w przegrodach budowlanych.

W ramach współpracy z producentami nasi specjaliści zostają odpowiednio przygotowani w zakresie zagadnień produktowych i wizerunkowych producenta, a następnie świadczą usługi doradcze na wybranych forach internetowych. Wśród wykonawców takich usług wyróżnia nas bardzo dobre przygotowanie techniczne konsultantów oraz odpowiednie „oprzyrządowanie” w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzanie symulacji zagadnień fizycznych, mających miejsce w budynkach osób pytających na forach Internetowych.

W przypadku wystąpienia pytań bardzo zaawansowanych dysponujemy możliwością skonsultowania tych pytań z wybitnymi specjalistami branżowymi, pracującymi na wyższych uczelniach technicznych.

W zakresie działań związanych z promocją prawidłowych rozwiązań technicznych i prezentowaniem dobrych praktyk zrealizowaliśmy m.in. projekt „Oszczędny Dom” (www.oszczednydom.pl), który ma za zadanie wskazanie miejsc w konstrukcji skorupy budynku, w których najczęściej popełniane są błędy wykonawcze wraz poinstruowaniem inwestorów, co zrobić, aby takich błędów uniknąć.

 

2. Wsparcie techniczne mające na celu wysokie „pozycjonowanie” informacji o producencie i jego produktach w wyszukiwarkach internetowych (w szczególności GOOGLE).

Bardzo częstym błędem popełnianym przez producentów materiałów budowlanych jest działanie w celu wysokiego „pozycjonowania” głównej strony internetowej firmy. Założeniem jest, ze klient jakoś sobie dalej poradzi tzn. wyszuka informacje dotyczące konkretnych produktów i rozwiązań.

Oferowane przez naszą firmę systemy informatyczne, a w szczególności narzędzia mające na celu prezentację złożonych rozwiązań technicznych, budowane są w oparciu o zagadnienia problemowe np. dobór systemów ociepleń. Dzięki takiej konstrukcji informacyjnej każde rozwiązanie posiada indeksowany opis pozwalający na zarejestrowanie go w wyszukiwarkach internetowych w celu późniejszego łatwego wyszukiwania informacji.

Oferujemy wsparcie w odpowiednim indeksowaniu posiadanych zasobów informacyjnych zarówno w zakresie merytorycznym jak również technologicznym.

Poniżej prezentujemy skrócony schemat oferowanych rozwiązań technologicznych:

© Multimedia Communication Sp. z o.o.