Kompleksowy system zarządzania informacją produktową – Product Information Management (PIM)

Oferujemy wydajny system służący do kompleksowego zarządzania informacją dotycząca produktów i rozwiązań złożonych oferowanych

przez producenta materiałów budowlanych.

Zobacz więcej

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne zarządzanie w obszarze informacji produktowej i procesów komunikacji.

KRÓTKI OPIS OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA:

Oprogramowanie umożliwia m.in.:

 

1. Tworzenie dowolnych układów systematyki produktów i rozwiązań budowlanych np. z uwagi na zastosowanie, typ techniczny miejsce aplikacji itp. 
Każdy produkt lub rozwiązanie systemowe może należeć do wielu kategorii.

 

2. Kolekcjonowanie informacji o produktach firmy wraz z przypisaniem do grup w ramach systematyki, podaniem wszystkich niezbędnych cech np. dostępnych grubości, cen i parametrów zużycia oraz przyporządkowaniem odpowiednich dokumentów odniesienia np. certyfikatów i aprobat technicznych.

 

3. Kolekcjonowanie informacji o rozwiązaniach złożonych tworzonych na podstawie tabel produktów. Umożliwia to łatwe i kompleksowe aktualizowanie informacji tzn. zmiana parametrów produktu zmienia również jego cechy w rozwiązaniu złożonym (np. w systemach ociepleń). Wbudowane mechanizmy umożliwiają tworzenie rozwiązań złożonych z uwzględnieniem zmiany poszczególnych elementów rozwiązania w zależności od wyboru innych elementów.

 

4. Budowanie interaktywnych prezentacji graficznych rozwiązań złożonych wraz z tworzeniem widoku poszczególnych kroków instalacyjnych.

 

5. Komunikację w ramach automatycznej wymiany danych zarówno z systemem ERP producenta jak i informatycznymi narzędziami zewnętrznymi np. strona internetowa, kalkulatory obliczeniowe, programy do wizualizacji itp.

 

6. Tworzenie tabel parametrów dodatkowych np. grup kolorów i tekstur, dokumentów odniesienia wraz z różnorodną indeksacją.

 

7. System pozwala na dowolne stopniowanie poziomów dostępu do informacji zarówno z uwagi na produkty i ich parametry jak również w odniesieniu do dokumentów zamieszczonych w bazie (np. udostępnianie wybranych dokumentów tylko dla pracowników firmy posiadających odpowiedni poziom dostępu do informacji).

 

PREZENTACJA PRZYKŁADOWEGO WDROŻENIA SYSTEMU PIM:

© Multimedia Communication Sp. z o.o.