E-LEARNING

Oferowany przez Multimedia Communication Sp. z o.o. system e-learning działa w oparciu o architekturę klient-serwer z wykorzystaniem Internetu. Wszystkie funkcje zarządcze dotyczące informacji w systemie jak również obsługa systemu przez kursantów odbywają się przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.

Zobacz więcej

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne zarządzanie w obszarze informacji produktowej i procesów komunikacji.

Oferowany przez Multimedia Communication Sp. z o.o. system e-learning działa w oparciu o architekturę klient-serwer z wykorzystaniem Internetu. Wszystkie funkcje zarządcze dotyczące informacji w systemie jak również obsługa systemu przez kursantów odbywają się przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.

 

System umożliwia:

1. Zarządzanie jednostkami szkoleniowymi (SZKOLENIA, TERNINGI, TESTY),

2. Tworzenie jednostek szkoleniowych, treningowych i testowych,

3. Zarządzanie kursantami oraz kontrolę procesu szkoleniowego.

 

Z uwagi na realizowane cele, jednostki edukacyjne w systemie są podzielone na:

 

SZKOLENIA – zawierają informacje w postaci kolejno prezentowanych ekranów. Podzielone są na bloki szkoleniowe np. wprowadzenie, cechy fizyczne, wskazówki wykonawcze. Każdy ekran może zawierać: stronę www (strona oparta o html, statycznie przygotowana w edytorze tworzenia szkoleń zawierająca tekst i grafikę) lub plik graficzny (*.jpg w modelu RGB, *.gif) lub animację Adobe Flash (*. swf, należy mieć na uwadze, że odtwarzanie plików Adobe Flash na niektórych urządzeniach mobilnych nie jest możliwe) lub plik wideo cyfrowego (*.FLV, *.MPG4). Nawigacja w danym szkoleniu odbywa się z dokładnością do slajdu lub do bloku szkoleniowego. System zapamiętuje czy dany kursant uruchomił szkolenie. Po wcześniejszym ustaleniu źródła danych zawartość wybranych szkoleń może być tworzona automatycznie.

 

TRENINGI-ĆWICZENIA – zwykle są to specjalnie przygotowane interaktywne aplikacje multimedialne. Ich obsługa wymaga najczęściej przeciągania myszką elementów we właściwe pola lub wpisywania danych tekstowo-liczbowych w oznaczonych polach. Elementy te mają na celu wsparcie kursanta przy sprawdzaniu pozyskanej w szkoleniach wiedzy.

 

TESTY – kontrola wiedzy kursantów przeprowadzana jest przy zastosowaniu testów. W systemie stosowane są testy wyboru z jedną lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Dla każdego testu ilość pytań zadawanych kursantowi może być mniejsza lub równa ilości utworzonych przez administratora pytań. Pytania są prezentowane kursantowi losowo. W ramach danego testu administrator może ustalić maksymalny czas rozwiązywania testu. Standardowo test może być rozwiązywany tylko raz chyba, że administrator jeszcze raz przydzieli go do kursanta. Każde pytanie testowe może być ilustrowane plikiem graficznym, animacją lub filmem (*.FLV, *MPG4).

 

 

 

 

 

© Multimedia Communication Sp. z o.o.