PRZYGOTOWANIE

MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Od wielu lat profesjonalnie zajmujemy się przygotowaniem materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Oferujemy opracowanie takich materiałów w formie przeznaczonej do wydruku lub publikacji w formie elektronicznej jako PDF lub interaktywna prezentacja.

Zobacz więcej

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne zarządzanie w obszarze informacji produktowej i procesów komunikacji.

Współczesne działania marketingowe i sprzedażowe wymagają odpowiedniego przygotowania kadry pracowniczej. Szczególnie duże znaczenia ma ta problematyka w ramach procesu sprzedaży rozwiązań technicznych, których prawidłowy wybór zależy od bardzo wielu czynników m.in. właściwości materiałowych, typu konstrukcji, regulacji prawnych itd.

 

Ugruntowana wiedza pozwala na wyprzedzenie konkurencji lub, co również istotne, zabezpieczenie producenta przed konsekwencjami nieprawidłowych wyborów prowadzących do reklamacji lub utraty klientów w przyszłości. Jednoczesna profesjonalizacja zawodowa prowadzi do zatrudniania na odpowiednie stanowiska osób ukierunkowanych na wąskie zagadnienia np. na sprzedawców/doradców handlowych osób skutecznych sprzedażowo.

 

Istotnym jest zatem przygotowanie odpowiednich materiałów szkoleniowo-informacyjnych pozwalających na szybkie i skuteczne dostarczenie wiedzy koniecznej dla funkcjonowania w branży np. zrozumienie podstawowych wskaźników i poznanie zagadnień fizycznych mających miejsce w budynkach.

 

Konieczność tworzenia materiałów szkoleniowo-informacyjnych pojawia się również w odniesieniu do potencjalnych klientów. Działania marketingowe poprzez prezentację wiedzy o produktach są również bardzo skuteczna formą promocji rozwiązań i produktów.

 

Od wielu lat profesjonalnie zajmujemy się przygotowaniem materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Oferujemy opracowanie ich w wersji przeznaczonej do wydruku lub do publikacji w formie elektronicznej jak również w formie interaktywnych prezentacji. Przygotowane przez nasza firmę materiały szkoleniowo-informacyjne można publikować również z wykorzystaniem naszego systemu e-learning.

 

Przykładowe fragmenty materiałów szkoleniowych opracowanych przez naszą firmę:

© Multimedia Communication Sp. z o.o.