Usługi serwisowe

i hostingowe

INZYNIER24.PL

Oferujemy obsługę serwisową i usługi hostingu dla zrealizowanego oprogramowania przy użyciu wydajnych serwerów i pod 24h opieką obsługi administracyjnej.

Zobacz więcej

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne zarządzanie w obszarze informacji produktowej i procesów komunikacji.

KRÓTKI OPIS OFERTY:

W ramach wsparcia po sprzedaży naszych rozwiązań

 

1. Usługi serwisowe

W tym zakresie oczywiście istotne są zakontraktowane usługi serwisowe np. modyfikacje oprogramowania związane z przewidywanymi zmianami przepisów prawa.  Oczywistym jest również fakt, że często pojawiają się różne potrzeby np. związane z działaniami marketingowymi lub zmianą asortymentu produktów. W ramach takich zagadnień oferujemy usługi przebudowy graficzno-funkcjonalnej wykonanego oprogramowania.

Podejmujemy się również prac serwisowych związanych utrzymaniem serwisów internetowych lub innych obszernych zbiorów informacyjnych.

 

2. Hosting

Oferujemy możliwość utrzymania fizycznego na serwerach internetowych dla opracowanego przez naszą firmę oprogramowania. Dysponujemy profesjonalnym centrum serwerowym zapewniającym ciągłość pracy oraz opieką administracyjną np. związaną z tworzeniem kopii zapasowych danych zgromadzonych na serwerach. Nasze urządzenia serwerowe są odpowiednio zabezpieczone, co pozwala na utrzymywanie na nich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników oprogramowania. Dodatkowo oferujemy możliwość korzystania z różnych narzędzi wspierających np. profesjonalna biblioteka do generowania optymalnych dokumentów PDF.

 

W ramach usługi hostingu oferujemy możliwość wykorzystania domeny INZYNIER24.pl np. nazwa_firmy.inzynier24.pl, co wspiera proces odpowiedniego komunikowania rynku o posiadanych narzędziach obliczeniowych.

© Multimedia Communication Sp. z o.o.