Przygotowanie danych o ofercie producenta

do stosowania przez projektantów

w ramach BIM

Oferujemy efektywne wsparcie przy przygotowaniu oferty producentów materiałów budowlanych

w celu wygodnego stosowania jej na wszystkich etapach Modelowania Informacji o Budynku (Building Information Modelling).

Zobacz więcej

Building

Information

Modelling

Home

Firma

Oferta

Kontakt

Nasze narzędzia pozwalają na łatwe i profesjonalne sprawdzenie wpływu rozwiązań producenta na analizowane aspekty budynków.

KRÓTKI OPIS OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA:

Projektowanie w standardzie Building Information Modelling (BIM) to proces długi i złożony. Zgodnie

z Dyrektywą 2014/24/UE w ciągu dwóch najbliższych lat BIM stanie się podstawowym sposobem projektowania obiektów budowlanych w ramach działań inwestycyjnych sektora publicznego.

 

Niewątpliwe zalety tej metody projektowania

m.in. spore oszczędności w trakcie realizacji lub modernizacji inwestycji, jak również olbrzymia presja rynkowa największych producentów oprogramowania projektowego (m.in. Autodesk, Graphisoft), spowodują zainteresowanie tą metoda projektowania również w aktywności projektowej dla sektora prywatnego.

 

Jak widać na schemacie obok, projektowanie BIM to proces wieloetapowy. Naszym zdaniem producent materiałów budowlanych może wywierać wpływ na docelowy rodzaj rozwiązań technicznych tylko w kilku etapach tego procesu. Ważne jest, aby budować świadomość potrzeby stosowania rozwiązań producenta (np. z uwagi na ich korzystne aspekty w zakresie ochrony środowiska) i dostarczać pliki z gotowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które projektant może łatwo umieścić w docelowym projekcie.

Elementy procesu BIM  (źródło: http://www.mttc.edu.my/)

W celu wsparcia producentów materiałów budowlanych w tym zakresie oferujemy dostarczenie kompleksowych narzędzi i bibliotek rozwiązań przede wszystkim na następujących etapach procesu Building Information Modelling:

Wsparcie na etapie prac koncepcyjnych:

 

W tym obszarze oferujemy szereg narzędzi i bibliotek, dzięki którym projektant może tworzyć koncepcje projektowe w oparciu o rozwiązania producenta. Oczywiście zakres prac koncepcyjnych może być bardzo różnorodny.  Budowanie projektu na tym etapie może być związane np. z potrzebą wyboru rozwiązań, które spełniać będą wymagania dotyczące wybranych parametrów docelowego projektu. Przykładowymi zagadnieniami w tym zakresie mogą być: poszukiwanie właściwej kolorystyki, uproszczone modelowanie obiektu z uwagi na przyszłe położenie geograficzne, kształt oraz szacunkowe koszty eksploatacji itp.

 

Dla takich zadań oferujemy:

 

Pluginy do zewnętrznych programów projektowych np. SketchUp (http://www.sketchup.com), które umożliwiają szybkie wprowadzanie rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych przez producenta w ramach zastosowania popularnego programu, w przypadku SketchUp jest to najbardziej popularny na świecie program do szybkiego modelowania 3D.  (zobacz więcej)

 

Gotowe biblioteki dla oprogramowania zewnętrznego. Często projektanci na etapie koncepcji korzystają z oprogramowania CAD lub innego np. do wizualizacji 3D (np. 3DS max) lub 2D (np. Adobe Photoshop). Oferujemy realizację bibliotek materiałowych, które pozwalają na szybkie korzystanie z dostępnej gamy kolorów lub tekstur. (zobacz więcej)

 

Oprogramowanie do uproszczonej symulacji dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych budynków. W tym zakresie oferujemy bardzo szeroka gamę programów umożliwiających m.in. szybkie określenie korzyści finansowo-środowiskowych po zastosowaniu materiałów termoizolacyjnych producenta (zobacz więcej) lub znalezienie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na oczekiwany współczynnik przenikania ciepła. (zobacz więcej)

 

Systemy wyszukiwania właściwych rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwalają one na określenie cech związanych z przeznaczeniem danego rozwiązania złożonego
a następnie prezentację danego rozwiązania wraz z wszelkimi dokumentami odniesienia umożliwiającymi prawidłowe wskazanie przyszłego rozwiązania konstrukcyjnego. (zobacz więcej)

 

Wsparcie na etapie docelowych prac projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych:

 

W tym zakresie kluczowym elementem naszej oferty jest wykorzystanie systemu Products Information Management,  w którym producenci mogą gromadzić i zarządzać informacją techniczną dotyczącą oferowanych produktów i złożonych rozwiązań konstrukcyjnych (zobacz więcej). Bazując na systemie PIM oraz programach wyszukujących prawidłowe rozwiązania konstrukcyjne (tak jak opisywane poprzednio aplikacje np. służące do wyszukiwania właściwych z uwagi na współczynnik przenikania ciepła) oferujemy systemowe rozwiązanie umożliwiające tworzenie gotowych modeli IFC (Industry Foundation Classes - powszechnie uznany format wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem BIM).  Prezentację wideo działania przykładowego generatora IFC można znaleźć poniżej.

 

Kolejnym istotnym oferowanym narzędziem wsparcia jest dynamicznie zasilane z PIM repetytorium dokumentów odniesienia - system wyszukiwania i prezentacji dokumentów odniesienia. Są one bardzo istotnym aspektem każdej inwestycji. W trakcie prac projektowych i wykonawczych wielokrotnie konieczne jest dostarczanie prawidłowej dokumentacji dla zastosowanych produktów.  Oferujemy systemy dostępu do zgromadzonych dokumentów przy zastosowaniu komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych. (zobacz więcej)

PREZENTACJA WIDEO DZIAŁANIA SYSTEMU GENEROWANIA PLIKÓW IFC:

© Multimedia Communication Sp. z o.o.